ERP Системи

Планирането на ресурсите на предприятието (ERP – Enterprise resource planning) се отнася до тип софтуер, който организациите използват за управление на ежедневни бизнес дейности като счетоводство, обществени поръчки, управление на проекти, управление на риска и спазване, както и операции по веригата на доставки. Пълният ERP пакет включва също управление на производителността на предприятието, софтуер, който помага за планиране, бюджетиране, прогнозиране и докладване на финансовите резултати на организацията.

ERP системите свързват множество бизнес процеси и позволяват потока на данни между тях. Чрез събиране на споделени данни за транзакции на организация от множество източници, ERP системите премахват дублирането на данни и осигуряват целостта на данните с един източник на истина.

Днес ERP системите са от решаващо значение за управлението на хиляди фирми от всякакъв мащаб и във всички отрасли. За тези компании ERP е толкова необходим, колкото и електричеството, което поддържа светлините включени.

Бизнес стойността на ERP

Невъзможно е да се игнорира въздействието на ERP в днешния бизнес свят. Тъй като данните и процесите на предприятието са включени в ERP системи, бизнесът може да подреди различни отдели и да подобри работните потоци, което води до значителни икономии като краен резултат. Примери за конкретни бизнес ползи включват:

  • Подобрен бизнес поглед от информация в реално време, генерирана от отчети
  • По-ниски оперативни разходи чрез рационализирани бизнес процеси и най-добри практики
  • Подобрено сътрудничество от потребители, споделящи данни в договори, заявки и поръчки за покупка
  • Подобрена ефективност чрез общ потребителски опит в много бизнес функции и добре дефинирани бизнес процеси
  • Съвместима инфраструктура от бек офиса до фронт офиса, като всички бизнес дейности имат един и същ външен вид и усещане
  • По-високи нива на приемане от потребителите от общия потребителски опит и дизайн
  • Намален риск чрез подобрена цялост на данните и финансов контрол
  • По-ниски управленски и оперативни разходи чрез единни и интегрирани системи

Поемете следващата стъпка в развитието на Вашия бизнес. SSA предлага пълен набор от всички модули, нужни за успешното израстване на фирмата Ви.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *