Firewall

Инсталация и поддръжка на Firewall

Защитната стена (Firewall) е предназначена за защита на мрежовите ресурси. Чрез нея информацията може да бъде сигурно споделяна между сървъри и работни станции. Те са често срещана форма на сигурност за всяка организация, която разполага с данни за защита от предимно външни източници. Защитните стени са предназначени да блокират входящия трафик, като предотвратяват достъпа през отворени портове. След инсталирането на защитна стена обаче не е непременно безопасно да се каже, че организацията вече е защитена срещу атаки за отказ на услуга. Как може мрежовият администратор да разбере дали защитната стена си върши работата?

Системата, която поддържа защитната стена, трябва да се поддържа правилно. Администраторът на мрежата трябва да създаде списък на всички полеви компоненти за тази система. След като този списък е съставен, компонентите трябва да бъдат разположени в безопасно място за съхранение, така че в случай на системна повреда компонентите да бъдат лесно достъпни. Идеалната ситуация би била да има пълна защитна стена, така че в случай на отказ на първичната система, сигурността да не бъде нарушена.

Фирмата, която поддържа защитна стена трябва да тества периодично както софтуера, така и системния хардуер за наличие на „течове“. Процедурата за тестване трябва да включва сканиране на защитната стена, за да се определи наличието на известни уязвимости и, ако има такива, незабавно прилагане на корекции.

Security solution agency предлага гарантирана защита на всичките Ви мрежови активи. Ние ценим работата Ви и сме винаги насреща.