Контрол на достъпа

Контролът за достъп удостоверява и упълномощава хората да имат достъп до информацията, която им е позволено да виждат и използват.

За да защитите ефективно Вашите данни, политиката за контрол на достъпа на Вашата организация трябва да разглежда тези (и други) въпроси.

Контролът на достъпа е метод за гарантиране, че потребителите са тези, за които се представят и че имат съответния достъп до фирмени данни.

На високо ниво контролът на достъпа е селективно ограничаване на достъпа до данни. Той се състои от два основни компонента: удостоверяване и упълномощаване.

Удостоверяването е техника, използвана за проверка, че някой е този, за когото се представя. Удостоверяването само по себе си не е достатъчно за защита на данните. Необходим е допълнителен слой, оторизация, който определя дали на потребителя трябва да бъде разрешен достъп до данните и да извърши действието, което се опитва.

Без удостоверяване и упълномощаване няма сигурност на данните. При всяко нарушаване на сигурността, контролът на достъпа е сред първите разследвани политики. Когато чувствителните данни са били изложени чрез публичен уеб сървър, работещ със софтуерна уязвимост, контролът за достъп е ключов компонент. Когато не се прилага правилно или се поддържа, резултатът може да бъде катастрофален.

Всяка организация, чиито служители се свързват с интернет – с други думи, всяка организация днес – се нуждае от някакво ниво на контрол на достъпа. Това важи особено за бизнеса със служители, които работят извън офиса и се нуждаят от достъп до фирмените ресурси и услуги за данни.

Защитете данните си, за да защитите бизнеса си. Не позволявайте нехайството да срине доходите Ви за секунди. Ние от SSA знаем какво е важно за Вас!