Мониторинг

Мониторингът на сървърите е основна превантивна мярка, която помага за откриването и навременното решаване на проблеми . Процесът включва непрекъснато сканиране на всички компоненти от сървърната инфраструктура (операционната система. трафика, приложенията, паметта, дисково пространство и др.) за нередности, които биха ѝ навредили.

Поддръжката на сървъри която извършваме помага за сигурността и ефективната функционалност на Вашата ИТ среда, позволявайки на софтуерът и хардуерът да работят при максимално намален риск от грешки. Преждевременното им отстраняване също така може да Ви спести големи суми, които биха били нужни, ако проблемите се задълбочат и увредят повече системата.

Предимства на мониторинга:

  • може да бъде осъществяван дистанционно, от всякакви локации – ако някое от устройствата към мрежата се срине, не е нужно да посещавате мястото, където се физически се намира. Проблемът може да бъде отстранен от разстояние.
  • подобрява продуктивността – когато проблемите се отстраняват навреме, без да са причинили големи загуби, продуктивността на работния процес се увеличава
  • подобрява надеждността – грижата за оптималното функциониране на софтуера, го прави сигурен при употреба
  • спестява средства – премахването на малките грешки струва по-малко от решаването на по-големи и сложни проблеми.