Сървърна виртуализация

Виртуализацията на сървъра е процес на разделяне на физически сървър на множество уникални и изолирани виртуални сървъри посредством софтуерно приложение. Всеки виртуален сървър може да изпълнява собствени операционни системи независимо.

Основни предимства на сървърната виртуализация:

  • намаляване на разходите
  • създаване на виртуални машини, които са независими от физическия хардуер
  • възможно за едновременна употреба на няколко софтуерни платформи
  • използване на пълния капацитет на сървърите
  • високо ниво на сигурност
  • сервизна поддръжка на физическите системи без да се налага спиране на работата на приложния софтуер

Виртуализацията на сървъри е рентабилен начин за предоставяне на услуги за уеб хостинг и ефективно използване на съществуващите ресурси в ИТ инфраструктурата. Без виртуализация на сървърите, те използват само малка част от своята процесорна мощ. Това води до неравномерно разпределяне на работата между сървърите на мрежата. Центровете за данни имат недостатъчно използвани сървъри, което води до загуба на ресурси и енергия.

Разделяйки всеки физически сървър на множество виртуални сървъри, виртуализацията позволява на всеки виртуален сървър да действа като уникално физическо устройство. Всеки виртуален сървър може да изпълнява свои собствени приложения и да има своя операционна система. Този процес увеличава използването на ресурси, като кара всеки виртуален сървър да действа като физически сървър и увеличава капацитета на всяка физическа машина.